THIS IS work

HELLO!
I am Maja Rojko

THIS IS MY CONTACT
Interested working together or just want to say hello?
Contact me:

maria.rojko@totostudio.sk
(00421 0)907 282 944

X
5
P
3
y
i
Enter the code without spaces.

TOTO! je štúdio, s.r.o. / Dunajská 35, 811 08 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 84832/B
IČO: 46 870 679  / DIČ: 2023624350 / Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / Č. účtu: 2942004450/1100
IBAN: SK1311000000002942004450 / Swift (BIC): TATRSKBX
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Art Mária Rojková
 

Photo by Zuzana Knězeková / Programming by HalfPixel